NỘI QUY THƯ VIỆN

I. Những Quy Định Chung

 1. Thư viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên và giáo sư thuộc trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội.
 2. Những người đọc khác được phép sử dụng tài liệu của thư viện tại chỗ. Từ ngữ “bạn đọc” được dùng trong nội quy này bao gồm tất cả những người sử dụng phòng thư viện, và người có thẻ thư viện.
 3. Phân loại sách:
  • Sách có đánh dấu với chữ “TK” hoặc “BC” trước số phân loại là những sách tham khảo. Những sách này cần phải được lưu trong thư viện. Chúng phải luôn có sẵn cho tất cả những ai cần đọc (sinh viên, giáo sư, mục sư, …). Đây là loại sách chỉ được đọc tại chỗ, không được mượn.
  • Những sách còn lại thuộc các phân mục khác, gọi chung là phân mục chung. Loại sách này có thể đọc tại chỗ hoặc mượn về nếu người dùng có thẻ thư viện.

II. Quy Định tại Phòng Đọc Sách

 1. Thư viện là phòng đọc sách, nghiên cứu dành cho sinh viên, giáo viên, và những người có nhu cầu.
 2. Bạn đọc phải hạn chế tối đa tiếng ồn, không gây ảnh hưởng nhưng thể hiện sự tôn trọng việc đọc sách, nghiên cứu của người khác.
 3. Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn thư viện gọn gàng, trả sách về đúng nơi quy định sau khi đọc.  
 4. KHÔNG được mang đồ ăn và nước uống (trừ nước lọc) vào thư viện nhằm giữ gìn thư viện sạch sẽ và phòng ngừa côn trùng. Không xả rác trong thư viện.

III. Quy Định về Việc Mượn Sách

 1. Việc mượn sách chỉ được áp dụng cho những người có thẻ thư viện.
 2. Thẻ thư viện chỉ được cấp cho giáo viên, sinh viên và nhân viên trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội.
 3. Sinh viên, giáo viên, và nhân viên trường có thể mượn sách thuộc các phân mục chung tối đa 10 cuốn trong hai tuần.
 4. Sau hai tuần, nếu muốn tiếp tục sử dụng những cuốn sách này, người mượn bắt buộc phải gia hạn một lần trên trang web của thư viện hoặc với quản thư. Sau đó phải trả lại sách cho thư viện.
 5. Nếu có người khác đăng ký mượn những cuốn sách này thì sau hai tuần, người mượn phải trả lại mà không được phép gia hạn.

IV. Quy Định về Việc Bảo Quản Tài Sản, Tài Liệu của Thư Viện

 1. Bạn đọc phải sử dụng các tài liệu, tài sản của thư viện một cách cẩn thận; tránh làm rơi rớt sách.
 2. Bạn đọc không gạch xóa, ghi chép, tô sáng,...trong sách của thư viện.
 3. Không được làm rách, làm hư hỏng sách của thư viện.

V. Quy Định về Xử Lý Vi Phạm

 1. Nếu làm mất, làm hỏng sách, bạn đọc phải bồi thường cho nhà trường số tiền tương đương với giá trị cuốn sách bị mất.
 2. Khi mượn quá hạn, bạn đọc sẽ không thể mượn thêm bất cứ cuốn sách nào cho đến khi hoàn tất việc nộp tiền phạt và trả lại sách đã quá hạn.
 3. Phạt tiền khi mượn sách quá hạn: 2.000 đồng/cuốn/ngày.
Last modified: Tuesday, 5 September 2017, 11:46 AM