Môn học nhằm hỗ trợ sinh viên rèn luyện và nâng cao năng lực học tập trong chương trình đào tạo bậc đại học. Lớp học giới thiệu cho sinh viên các phương pháp học tập dựa trên những phong cách học tập khác nhau và những kĩ thuật tiếp thu kiến thức mới trong lớp học: ghi chép và tổng hợp bài học. Đồng thời, lớp học cũng tạo không gian cho sinh viên thực hành các kĩ năng tự học và tư duy phản biện qua việc đọc sách, học theo nhóm và trình bày bài thuyết trình trước lớp. Xuyên suốt khóa học, sinh viên cũng áp dụng kĩ năng quản lý thời gian và lập thời gian biểu cá nhân để đảm bảo các bài tập yêu cầu được nộp đúng hạn. Bài luyện tập ở nhiều dạng khác nhau sẽ được thực hành tại lớp để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Việt