Topic outline

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm

 • Ghi Chú Turabian

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện

 • Chương Trình Đọc Kinh Thánh

  Để khích lệ việc đọc Kinh Thánh của sinh viên, Nhà trường tổ chức chương trình đọc Kinh Thánh hè. Sinh viên được yêu cầu đọc xuyên suốt từ sách Gióp cho tới sách Ma-la-chi. Hạn cuối là 14/8/2017.

  Nhà trường sẽ có những phần thưởng khích lệ dành cho các sinh viên trung tín đọc Lời Chúa. Phần thưởng sẽ là các loại sách phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và gây dựng đời sống tâm linh. Nhà trường sẽ tổ chức thi Kinh Thánh để kiểm tra việc đọc Kinh Thánh của sinh viên. Việc xét trao giải thưởng cho sinh viên sẽ căn cứ trên ba tiêu chí:

  1. Tiêu chí 1: Đọc hết toàn bộ phần Kinh Thánh được ấn định
  2. Tiêu chí 2: Hoàn tất trong thời gian ngắn nhất
  3. Tiêu chí 3: Đạt được điểm cao trong kỳ thi Kinh Thánh

  Sinh viên phải nộp Phiếu theo dõi việc đọc Kinh Thánh qua Moodle.

  Nhà trường mong các sinh viên sẽ trung thực trong việc báo cáo tiến trình đọc Kinh Thánh của mình. 

  • Zotero USB

   Cài đặt Zotero trên USB.

  • This topic

   Kỹ Năng Làm Bài Viết