Các khoá học hiện có

Chào các bạn sinh viên tốt nghiệp! Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chương trình học 5 năm tại Trường Kinh Thánh Thần Học Hà Nội. Để giúp cho nhà trường có thể trang bị tốt hơn cho các thế hệ sinh viên kế tiếp, các bạn vui lòng dành 30 phút để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất với bạn. Cảm ơn các bạn đã hợp tác!

Môn học này tập trung vào quyển sách điển hình về thể loại chuyện kể để cho sinh viên cơ hội giải nghĩa và áp dụng thể loại này. Môn học này sẽ giúp sinh viên tìm hiểu phân đoạn cụ thể trong bối cảnh của cả sách và trao đổi về giáo lý và vấn đề đạo đức quan trọng được trình bày qua câu chuyện.


Đọc sách, giải kinh, thần học Kinh Thánh và sự áp dụng  của các bản văn 1 & 2 Timôthê và Tít, thường được gọi là các Thư Tín Giám Mục.