Các khoá học hiện có

Để khích lệ việc đọc Kinh Thánh của sinh viên, Nhà trường tổ chức chương trình đọc Kinh Thánh hè. Sinh viên được yêu cầu đọc xuyên suốt từ sách Gióp cho tới sách Ma-la-chi. Hạn cuối là 14/8/2017.

Nhà trường sẽ có những phần thưởng khích lệ dành cho các sinh viên trung tín đọc Lời Chúa. Phần thưởng sẽ là các loại sách phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và gây dựng đời sống tâm linh. Nhà trường sẽ tổ chức thi Kinh Thánh để kiểm tra việc đọc Kinh Thánh của sinh viên. Việc xét trao giải thưởng cho sinh viên sẽ căn cứ trên ba tiêu chí:

  1. Tiêu chí 1: Đọc hết toàn bộ phần Kinh Thánh được ấn định
  2. Tiêu chí 2: Hoàn tất trong thời gian ngắn nhất
  3. Tiêu chí 3: Đạt được điểm cao trong kỳ thi Kinh Thánh

Sinh viên phải nộp Phiếu theo dõi việc đọc Kinh Thánh qua Moodle.

Nhà trường mong các sinh viên sẽ trung thực trong việc báo cáo tiến trình đọc Kinh Thánh của mình. 

Khóa học này sẽ khảo sát Kinh thánh với sự nhấn mạnh đặc biệt vào sự phát triển của mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và người của Người. Khóa học này sẽ là nền tảng để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về phương pháp giải kinh, và đối với bất kỳ sự hiểu biết hay giảng dạy Kinh Thánh nào.