Các khoá học hiện có

Chào các bạn sinh viên tốt nghiệp! Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chương trình học 5 năm tại Trường Kinh Thánh Thần Học Hà Nội. Để giúp cho nhà trường có thể trang bị tốt hơn cho các thế hệ sinh viên kế tiếp, các bạn vui lòng dành 30 phút để trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất với bạn. Cảm ơn các bạn đã hợp tác!

Khóa học này sẽ khảo sát Kinh thánh với sự nhấn mạnh đặc biệt vào sự phát triển của mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và người của Người. Khóa học này sẽ là nền tảng để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về phương pháp giải kinh, và đối với bất kỳ sự hiểu biết hay giảng dạy Kinh Thánh nào.